Помет K, L, M, N..

 

 
 

Помет K...
 

Дата рождения:   12.05.2017

Мать:

Cac Wild Blood Fantastic Cat

     

Отец:

Joanbengal Maybach

                

Image00005

maybah

 
     

  

 

Wild Blood Kasper

1055 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кот
Статус: Владелец Евгений,
Москва
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
  
  
 

Wild Blood King Hunter

202 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кот
Статус: Владелец Алексей
Москва
Класс: Breed
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
 
 

Wild Blood Kitana

313 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кошка
Статус: Владелец Инга, 
Москва
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

Помет М...
 

Дата рождения:  28.07.2017

Мать:

Cac Wild Blood Milady

     

Отец:

Timaty Golden Dream

                

143 cr copy

CotTimaty

 
     

  

 

Wild Blood Mariza

112 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: Кошка
Статус: Владелец Денис
Москва
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
  
  
 

Wild Blood Maybach

217 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: Кот
Статус: Владелец Ксения,
Москва
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Помет L...
 

Дата рождения:   5.07.2017

Мать:

Cac Wild Blood Indulgence

     

Отец:

Timaty Golden Dream

                

001 copy

CotTimaty

 
     

  

 

Wild Blood Leopold

104 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кот
Статус: Владелец Юлия,
Звенигород
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
  
  
 

Wild Blood Lucky Cat

211 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кошка 
Статус: Владелец Ирина,
Москва
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
 
 

Wild Blood Luna 

307 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кошка
Статус: Владелец Николай, 
Москва
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 

 

 

 

Помет N...
 

Дата рождения:   5.11.2017

Мать:

Cac Wild Blood Fantastic Cat

     

Отец:

Joanbengal Maybach

                

Image00005

maybah

 
     

  

 

Wild Blood Nensi

1044 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кошка
Статус: Владелец
Татьяна, Москва
 
 
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
  
  
 

Wild Blood Nora

205 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кошка
Статус: Владелец
Татьяна, Луховицы
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
 
 

Wild Blood Night Shadow

304 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кошка
Статус: Владелец 
Питомник
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом

 

 

 

 

 
 
 

Wild Blood Neptune

413 cr

 

 
 
Окрас:   brown spotted tabby
Пол: кот
Статус: Владелец
Зульфия, Раменское 
Класс: 
 

 

 

Фотоальбом